Routes om te financieren

Webinar "Betrokkenheid bij uw VZW" (januari)

Liefdadigheid is een soort bedrijf. Dit is de reden waarom het de IRS-status bevat voordat een belastingvrije status wordt aangevraagd.

Hoewel er aanzienlijke verschillen zijn tussen een non-profitorganisatie en een non-profitorganisatie, zijn veel van dezelfde regels van toepassing. En non-profitorganisaties hebben net zo goed een uitgebreide planning nodig als zaken.

Een van de belangrijkste taken voor startende non-profitorganisaties zou het ontwikkelen van een businessplan moeten zijn.

Hoe kan een non-profitorganisatie een businessplan gebruiken?

U heeft een ondernemingsplan nodig voor:

  • grote donateurs of stichtingen overtuigen om je te financieren,
  • bestuursleden betrekken zodat ze weten wat ze krijgen
  • zodat ze dienen als een kompas voor uw organisatie zodat u niet gek wordt.
  • om een ​​zakelijke lening aan te vragen, vooral als u besluit een winkel, cadeauwinkel of andere onderneming op te zetten om uw programma's te financieren.

Het businessplan moet groeien en veranderen naarmate uw organisatie ouder wordt, complexer wordt en meer uitdagingen vereist.

Dingen om op te nemen in een bedrijfsplan

Een ondernemingsplan kan gedurende de hele levensduur van uw non-profitorganisatie worden gebruikt, net zoals een organisatie dat doet. Een startend businessplan kan vrij kort zijn, en een businessplan voor een volwassen non-profitorganisatie kan behoorlijk lang zijn.

Financiële planning bij NPO's

Businessplan van een non-profit organisatie

Alle juridische entiteiten kunnen voorwaardelijk worden onderverdeeld in twee grote groepen: - georganiseerd met het oog op het maken van winst; - liefdadigheidsinstellingen zonder winstoogmerk.

Non-profitorganisaties zijn nodig voor culturele, educatieve, wetenschappelijke doeleinden, voor gezondheidsbescherming, sportontwikkeling en bevrediging van andere niet-materiële behoeften van burgers.

Deze organisaties hebben hun eigen kenmerken van functioneren, in het bijzonder wordt het businessplan van een non-profitorganisatie op een speciale manier opgesteld. Het inkomensgedeelte omvat alle bronnen van geld in de vorm van geld of eigendom; in het uitgavendeel worden posten gevormd waarvoor deze gelden worden aangewend.

Het verschil tussen inkomsten en uitgaven zijn besparingen of begrotingstekorten. De inkomsten van dergelijke organisaties omvatten: - toegangs- of lidmaatschapsbijdragen; - donaties; - bestemde middelen.

Om het begrotingstekort te dekken, kan een non-profitorganisatie ondernemingsactiviteiten ontplooien op hetzelfde gebied als de belangrijkste.

Businessplan voor goede doelen

Het onderstaande businessplan is voor een non-profitorganisatie die liefdadigheidswerk doet en geld inzamelt om ruggenmergaandoeningen te bestrijden. Daarnaast organiseert deze organisatie ijshockeywedstrijden voor middelbare scholieren en studenten.

Het businessplan dat ze heeft opgesteld, heeft twee hoofddoelen: onderzoek financieren door middel van liefdadigheidsactiviteiten en het standaardiseren van de toernooiprocedure om deze te vereenvoudigen, waardoor het mogelijk wordt om soortgelijke evenementen in andere steden te organiseren en daarom het bedrag van de fondsen aanzienlijk verhogen ...

Elke 35 minuten hoort een persoon een vreselijke zin die hij nooit meer zal kunnen lopen. Jaarlijks krijgen meer dan 10.000 mensen hiermee te maken.

Er is een liefdadigheidsinstelling goedgekeurd om onderzoek te helpen financieren naar manieren om ruggenmergaandoeningen te bestrijden.

2. Non-profit organisaties (NPO)

3. Informatie over kunststofverwerking

3. Het belang van het recyclen van plastic afval

3. Stadia en methoden voor het recyclen van plastic afval

4. Stadia van projectimplementatie

4. Organisatiekenmerken

4. Technische en economische gegevens van apparatuur

4. Financieel-economische haalbaarheidsstudie van investeringen

  • Onderhoud
  • Non-profitorganisaties

Het burgerlijk recht verdeelt de verscheidenheid aan juridische entiteiten in twee grote groepen: commerciële en niet-commerciële organisaties (NPO). De basis voor een dergelijke verdeling is het doel van de activiteit die door de organisatie wordt uitgevoerd, en het maakt niet uit of deze activiteit winstgevend, niet-winstgevend of niet-winstgevend is. Een non-profitorganisatie is een organisatie die geen winstoogmerk als hoofddoel van haar activiteiten heeft en de ontvangen winst niet onder haar deelnemers verdeelt. NPO's kunnen worden opgericht om sociale, charitatieve, culturele, educatieve, wetenschappelijke en bestuurlijke doelen te bereiken, om de gezondheid van burgers te beschermen, fysieke cultuur en sport te ontwikkelen, tegemoet te komen aan de spirituele en andere immateriële behoeften van burgers, de rechten en legitieme belangen te beschermen. van burgers en organisaties, het oplossen van geschillen en conflicten, het verlenen van juridische bijstand, maar ook voor andere doeleinden gericht op het bereiken van publieke goederen.

De wettelijke basis voor de activiteiten van dergelijke organisaties is de federale wet "inzake niet-commerciële organisaties", de federale wet "inzake openbare verenigingen". Er zijn ook een aantal andere wetten die de activiteiten van NPO's in meer specifieke gevallen regelen. NPO's kunnen bestaan ​​in de vorm van openbare en religieuze organisaties (verenigingen), gemeenschappen van inheemse volkeren, kozakkenverenigingen, sociale, liefdadigheids- en andere stichtingen, staatsbedrijven, partnerschappen zonder winstoogmerk, particuliere instellingen en autonome NPO's. Openbare verenigingen kunnen worden geregistreerd in de vorm van openbare organisaties, bewegingen, stichtingen, instellingen, organen van openbaar initiatief en politieke partijen. De begrippen "openbare vereniging" en "non-profitorganisatie" overlappen elkaar dus (beide kunnen bestaan ​​in de vorm van een openbare organisatie of stichting), maar de eerste is breder. De oprichting van sommige organisatorische en juridische vormen van NPO's wordt geregeld door afzonderlijke wetgevingshandelingen.

NPO's kunnen ondernemersactiviteit alleen uitoefenen voor zover ze dienen om de doelen te bereiken waarvoor ze zijn opgericht. Dergelijke activiteit wordt erkend als de winstgevende productie van goederen en diensten die voldoen aan de doelstellingen van het creëren van een onderofficier, evenals de aan- en verkoop van effecten, eigendommen en niet-eigendomsrechten, deelname in zakelijke ondernemingen en deelname aan commanditaire vennootschappen als een contribuant. .

De activiteiten van sommige vormen (alle openbare verenigingen) van NPO's zijn toegestaan ​​zonder staatsregistratie, maar de organisatie verkrijgt niet de status van een rechtspersoon, kan niet bezitten of op basis van andere materiële rechten, scheiden eigendom. Alleen met de status van rechtspersoon kan een organisatie voor eigen rekening eigendommen en niet-eigendomsrechten verwerven, verplichtingen dragen (deelnemer zijn aan burgerlijke omzet, economische activiteiten uitvoeren), eiser en verweerder zijn in de rechtbank. Juridische entiteiten moeten een onafhankelijke balans of schatting hebben, een bankrekening, geregistreerd zijn bij de belastingdienst en andere controle- en boekhoudkundige overheidsinstanties.

Alle juridische entiteiten kunnen voorwaardelijk worden onderverdeeld in twee grote groepen:

- georganiseerd voor winst;

Non-profitorganisaties zijn nodig voor culturele, educatieve, wetenschappelijke doeleinden, voor gezondheidsbescherming, sportontwikkeling en bevrediging van andere niet-materiële behoeften van burgers. Deze organisaties hebben hun eigen kenmerken van functioneren, met name het businessplan van een non-profitorganisatie wordt op een speciale manier opgesteld.

Het inkomstendeel omvat alle geldbronnen in de vorm van geld of eigendom, in het uitgavendeel worden posten gevormd waarvoor deze gelden worden aangewend. Het verschil tussen inkomsten en uitgaven zijn besparingen of begrotingstekorten.

Het inkomen van dergelijke organisaties omvat:

- toegangs- of lidmaatschapskosten;

Om het begrotingstekort te dekken, kan een non-profitorganisatie ondernemingsactiviteiten ontplooien op hetzelfde gebied als de belangrijkste. De belasting wordt alleen betaald over het bedrag waarmee de inkomsten boven de uitgaven uitkomen.

Een ondernemingsplan voor een non-profitorganisatie in de vorm van een culturele liefdadigheidsstichting zou er bijvoorbeeld als volgt uitzien.

Twee oprichters droegen elk 100 duizend roebel bij, gebouwen 100 vierkante meter, meubels en kantoorapparatuur voor in totaal 900 duizend roebel, totale initiële middelen 1 miljoen roebel.

Gedurende de maand waren er 4 kunstgeschiedenislessen voor schoolkinderen en twee tentoonstellingen met een betaalde toegang, waar boeken over kunst werden verkocht.

- organisatie van tentoonstellingen - 300 duizend roebel;

Beste bezoekers van de B2Y-website! We nodigen je uit om een ​​video over ons bedrijf te bekijken. Laten we kennis maken!

Businessplan van een non-profit organisatie

Dit kan u interesseren:

Door met ons samen te werken, krijgt u een betrouwbare aannemer en partner.

Conventioneel zijn alle juridische entiteiten verdeeld:

  • Georganiseerd voor winst.
  • Georganiseerd voor non-profit en liefdadigheidsactiviteiten.

Non-profitorganisaties (NPO's) zijn nodig voor:

Het ondernemingsplan van een non-profitorganisatie moet op een speciale manier worden opgesteld gezien het verschil in hun werking. Het inkomstendeel omvat alle geldbronnen die in de vorm van geld of eigendom komen, het uitgavendeel vormt de posten voor het gebruik van deze fondsen. Besparingen of begrotingstekorten zijn het verschil tussen inkomsten en uitgaven.

NPO voert haar werkzaamheden uit op basis van een jaarlijkse raming van baten en lasten, de vorm van opmaak is arbitrair.

Geschatte inkomstengeneratie:

Aanvulling van het inkomensdeel uit ondernemersactiviteit vindt plaats wanneer er een tekort is aan inkomsten uit andere bronnen. Een non-profitorganisatie houdt zich bezig met ondernemersactiviteiten om het begrotingstekort te dekken in hetzelfde gebied als haar hoofdactiviteit. Om hun grootte te plannen, heeft u een businessplan voor een non-profitorganisatie nodig.

De ontvangen winst uit dergelijke activiteiten is alleen bestemd voor wettelijke doeleinden, in dit geval wordt uitsluitend belasting betaald over het bedrag dat de inkomsten overtreft boven de uitgaven.

Het businessplan van een non-profitorganisatie gaat uit van: ​ ​

We gebruiken cookies
We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat we u de beste ervaring op onze website geven. Door de website te gebruiken, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.
STA COOKIES TOE.