Pandjeshuis business plan

De essentie van het bedrijf

Hoe lager de levensstandaard van mensen, hoe groter hun behoefte aan pandjeshuisdiensten. Wie weet het niet, een pandjeshuis is een organisatie die kortlopende leningen verstrekt, gedekt door materiële activa. In de regel worden sieraden, auto's, huishoudelijke apparaten, computers en dergelijke als onderpand gebruikt. In tegenstelling tot microfinancieringsorganisaties is het risico van de lener beperkt tot het verlies van het onderpand. Koopt u uw item niet op tijd bij het pandjeshuis, dan wordt het verkocht en worden alle vragen voor u verwijderd.

Uitgaande van een dergelijk scenario, evalueren pandjeshuizen het onderpand tegen sterk gereduceerde kosten om het artikel snel tegen een concurrerende prijs te kunnen verkopen. Daarom is de lener op alle mogelijke manieren geïnteresseerd in de terugbetaling van zijn onderpand.

Risico's

Zoals hierboven vermeld, is het belangrijkste risico dat de lener het onderpand niet terugkocht. Om dit risico te minimaliseren, wordt het onderpand met een aanzienlijke korting ingeschat om het product snel te kunnen verkopen en het geld weer in omloop te brengen. Voor een pandjeshuis is de omzet veel belangrijker dan het maximaliseren van de inkomsten voor één item.

Een andere groep risico's zijn pandrechten die met criminele middelen zijn verkregen. Heel vaak worden dingen die met criminele middelen zijn verkregen, overgedragen aan pandjeshuizen, aangezien een pandjeshuis onmiddellijk echt geld kan geven. In dit geval bestaat het risico niet alleen het geld niet te ontvangen, maar ook het onderwerp van het pandrecht te verliezen, aangezien de gestolen goederen in de eerste plaats in pandjeshuizen worden gezocht. Probeer geen contact op te nemen met verdachte klanten, maar in de praktijk is dit risico gewoon inbegrepen in de kosten van het onderpand, aangezien het niet altijd mogelijk is om een ​​normale lener te onderscheiden van een aanvaller.

Doelgroep

Doelgroep - mensen met een gemiddeld inkomen. In de regel is hun geld voldoende voor een normaal leven (anders is er geen onderpand), maar elke onvoorziene situatie brengt hen in verwarring. Dit zijn mensen die zich in een moeilijke levenssituatie bevinden, maar verwachten dit in de nabije toekomst op te lossen.

Competitie

De concurrentie in het segment is bovengemiddeld. In steden met meer dan een miljoen inwoners wordt het aantal pandjeshuizen gemeten in tientallen en zelfs honderden. Dit komt door de hoge winstgevendheid van het pandjeshuis en de lage levensstandaard van de meeste mensen.

Om u te onderscheiden van de concurrentie, kunt u zich specialiseren in een bepaald type onderpand. Bijvoorbeeld auto's of gouden sieraden. Hierdoor kunnen we gunstiger voorwaarden bieden tegen de achtergrond van concurrenten die elk soort onderpand nemen.

Gebouw

Het zal geen grote verrassing zijn dat de activiteiten van kredietinstellingen onderworpen zijn aan tal van regels en voorschriften. De noodzaak om een ​​grote hoeveelheid documentatie bij te houden, leidt in de regel aspirant-ondernemers tot de beslissing om deze richting te verlaten en over te schakelen naar iets minder belastend. Om deze reden is het heel gepast om een ​​bedrijfsplan van een pandjeshuis te overwegen, waarmee veel fouten worden voorkomen. Ook in onze catalogus vindt u een ruime keuze aan diverse mogelijkheden.

Voorbereidend werk

 • een pandjeshuis is een organisatie die op borgtocht geld uitgeeft en onderpand houdt;
 • afgezien van deze twee soorten activiteiten, is het pandjeshuizen verboden iets anders te doen;
 • de ontvanger van de verpande goederen is verplicht deze te verzekeren;
 • de beoordeling van het ontvangen pandrecht is verplicht;
 • bij de overdracht van het pandrecht moet de ontvanger een overeenkomst opstellen waarin alle voorwaarden van de transactie moeten worden vastgelegd;
 • de ontvanger van de lening verbindt zich ertoe het door hem ontvangen geld binnen de afgesproken termijn terug te geven. Gebeurt dit niet, dan wordt het door hen verstrekte onderpand eigendom van de schuldeiser;
 • het pandjeshuis heeft het recht om het onderpand te verkopen. Als de prijs van de laatste meer dan 30 duizend roebel is, is het noodzakelijk om een ​​veiling te organiseren;
 • een ondernemer heeft niet het recht om onderpandartikelen te verkopen in het kader van een pandjeshuis. Dit dient uitsluitend in een aparte particuliere onderneming te gebeuren.

Een ander document met betrekking tot de activiteiten van dergelijke organisaties is RosFinMonitoring-bestelnummer 203, dat de volgende kwesties regelt:

 • opleiding en training van personeel;
 • de frequentie van deze training en de vorm ervan;
 • verantwoording voor de voltooiing van de aangeboden training.

Het niet naleven van dit reglement zal leiden tot de liquidatie van de vennootschap.

Risico's en doelgroep

Het bedrijfsplan van de pandjeshuis, dat u gedetailleerd kunt lezen op de link, moet rekening houden met alle aspecten van deze richting. In wezen komt het hele werk van een dergelijke instelling neer op het feit dat de geldschieter microkredieten verstrekt in ruil voor welk eigendom dan ook. Meestal wordt dit laatste gespeeld door sieraden, apparaten, auto's.

Het belangrijkste risico dat een kredietverstrekker kan lopen, is dat de kredietnemer geen onderpand terugkocht.

Er ligt nog een gevaar op de loer voor ondernemers wat betreft de wettigheid van de belofte. Het komt immers vaak voor dat spullen die aan een pandjeshuis worden overgedragen, worden gestolen. En het is deze kredietinstelling die als eerste op zoek gaat naar zaken die op de gewenste lijst staan.

Sinds kort groeien pandjeshuizen als paddenstoelen uit de grond na regen. Zo nu en dan zie je advertenties in de metro, het vervoer, op internet, in verschillende kranten en tijdschriften, dat bepaalde financiële instellingen klaar staan ​​om je een lening te geven tegen een buitenpost van edele metalen, onroerend goed en roerende goederen. Elk pandjeshuis biedt enkele van zijn eigen, speciale voorwaarden, waardoor klanten worden aangetrokken met lage tarieven, preferentiële voorwaarden voor het verstrekken van een lening, verschillende loyaliteitssystemen en kortingen.

Een volkomen logische vraag rijst: is de activiteit van pandjeshuizen echt zo winstgevend dat hun aantal elke dag toeneemt? In dit artikel zullen we het hebben over hoe u een pandjeshuis opent, wat hiervoor nodig is en welke winst u kunt behalen in de eerste maand van uw activiteit.

Hoe een pandjeshuis openen: het wettelijke kader bestuderen

Het eerste dat u moet beginnen met het openen van uw pandjeshuis, is het wettelijk kader en alle regelgevende rechtshandelingen die het werk van een pandjeshuis regelen te bestuderen. Bij het starten van een bedrijf is het belangrijk om duidelijk te begrijpen waarmee u gaat werken, hoe u uzelf kunt beschermen en waarop u kunt vertrouwen, en het openen van een pandjeshuis is daarop geen uitzondering. Bestudeer al in de planningsfase alle fijne kneepjes van deze zaak, verdiep u in de normen voor het uitvoeren van financiële activiteiten van een pandjeshuis, begrijp welke rechten u als lener en degene aan wie u geld leent. Het is noodzakelijk om alles in detail te begrijpen, om later niet "het hout te breken" en niet in een moeilijke en onaangename situatie terecht te komen.

In Rusland is de belangrijkste wet die de activiteiten van pandjeshuizen reguleert de federale wet van 2021 N 196-ФЗ van 19 juli "On pandjeshuizen".

In de context van dit artikel zullen we niet in detail ingaan op de hele wet, omdat je het zelf moet doen en er de nodige aandacht aan moet besteden, maar we zullen de belangrijkste aspecten benadrukken die iedereen die een pandjeshuis moet gewoon weten en begrijpen.

 • Een pandjeshuis is een commerciële, financiële organisatie, waarvan het hoofddoel is om de bevolking geld te geven voor de veiligheid van bepaalde materiële activa.
 • Pandjeshuizen kunnen zaken die als onderpand dienen, opslaan en leningen verstrekken voor een periode van maximaal één jaar. Elke andere activiteit binnen deze financiële instelling is verboden.
 • Pandjeshuizen zijn verplicht zaken te verzekeren die als onderpand dienen voor de gehele looptijd van de lening.
 • Alle handelingen voor het verstrekken van leningen moeten worden geformaliseerd door het opstellen van een contract. Het contract moet alle aspecten van het verstrekken van geld voor leningen beschrijven - looptijd van de lening, rentetarief, aansprakelijkheid van de partijen, boetes, enz.

 • Bij het verstrekken van een lening is het pandjeshuis verplicht om de lener een kopie van het document te bezorgen, waarin wordt beschreven in welke zekerheid het geld is uitgegeven. Zo'n document wordt een "veiligheidsticket" genoemd. Een kopie van het ticket moet in handen blijven van de lener, een in het pandjeshuis.
 • De overeenkomst specificeert de looptijd van de lening, en de lener is verplicht om het bedrag, plus de opgebouwde rente voor het gebruik van het geld, binnen een duidelijk vastgesteld tijdsbestek terug te betalen. Als de lener de lening niet of in een onvolledig bedrag teruggeeft, heeft het pandjeshuis het volste recht om het onder zekerheid ontvangen goed te verkopen om de kosten te vergoeden.
 • Het verpande ding wordt verkocht door het te verkopen. Als het item een ​​waarde heeft van meer dan 30, 0 roebel, hoeft het alleen te worden verkocht op open veilingen, die voor iedereen toegankelijk zijn.

Zoals we hierboven al zeiden, heeft het pandjeshuis alleen het recht om dingen op te slaan en leningen te verstrekken. Maar wat als de lener het geld niet binnen de afgesproken termijn heeft teruggegeven en het verpande goed moet worden verkocht? Hier moet u een extra onderneming openen (in de regel is dit een rechtspersoon), waarvan de hoofdactiviteit de detailhandel in sieraden of andere goederen is (afhankelijk van het type pandjeshuis).

Er moet ook worden opgemerkt dat de activiteiten van het pandjeshuis nog steeds worden gereguleerd door Order No. 203 van RosFinMonitoring van 03. 8. 010 “On Approval of the Regulation on Requirements for Education and Training of Personnel Operaties met fondsen of andere eigendommen om de legalisatie (witwassen) van opbrengsten van misdrijven tegen te gaan, evenals de financiering van terrorisme. "

Lees deze rechtshandeling in detail, want het beschrijft in detail:

Recensies van het bedrijfsplan van de pandjeshuis ()

Het belangrijkste van het bedrijfsplan van de pandjeshuis in het jaar

Organisatie van een pandjeshuis: bedrijfsspecificaties

Er zijn ongeveer 4.000.000 bedrijven op de markt voor pandjeshuizen in Rusland, en dit aantal neemt elk jaar toe. Sommige bedrijven gaan failliet zonder zes maanden te hebben gewerkt, andere komen naar hun huis en hun eigenaren zijn ervan overtuigd dat ze ondanks eventuele problemen het hoofd boven water kunnen houden.

Een pandjeshuisbedrijf kan aanzienlijke winsten opleveren, maar er moeten enorme bedragen worden geïnvesteerd in de promotie ervan. Er is een klein pakket documenten nodig om een ​​pandjeshuis te openen, maar de kosten om het te maken zullen minstens 1-1 bedragen. miljoen roebel. Alleen in dit geval bestaat de kans dat de activiteiten van het bedrijf niet op een verre van mooie dag stilvallen door gebrek aan beschikbare middelen.

De belangrijkste taak van de pandjeshuiseigenaar is om gunstige voorwaarden te creëren voor de uitgifte van een lening voor de klant. Er zijn veel risico's in deze branche, maar de belangrijkste is de verwerving van gestolen goederen. Bovendien is er bij afwezigheid van een ervaren specialist een grote kans om nep te krijgen, vooral voor sieraden.

Hoe meer leningen een pandjeshuis uitgeeft, hoe hoger de winst, die rechtstreeks afhangt van de rente. Gemiddeld schommelt het tarief voor het verstrekken van een lening die gedekt is door waardevolle producten in grote steden van 5 tot 20% per maand. Hoewel er weinig klanten zijn, zijn de eigenaren in eerste instantie gedwongen hogere tarieven vast te stellen om te overleven. En dit kan de grootste fout worden bij het openen van een pandjeshuis: in het geval van een buitensporige toename van de belangstelling, zullen klanten uw pandjeshuis omzeilen.

De meeste eigenaren van pandjeshuizen geven er de voorkeur aan zaken te doen met de wederverkoop van gouden voorwerpen. Andere items - huishoudelijke apparaten, bont, computers - zijn minder winstgevend, omdat ze veel grotere opslagruimten nodig hebben. Bovendien moet de eigenaar in dit geval speciale apparatuur voor het pandjeshuis aanschaffen.

Ongeacht welke items op borgtocht worden geaccepteerd in het pandjeshuis, speciale aandacht moet worden besteed aan de voorbereiding van het pand. Kogelvrij glas op vitrines, krachtige metalen deuren, alarmen, professionele sloten - het is niet aan te raden hierop te besparen, want een pandjeshuis is een lekker hapje voor dieven en overvallers. Ondertussen omvat de verantwoordelijkheden van het pandjeshuis de veiligheid van alle items die als onderpand worden geaccepteerd. Maar u hoeft niet veel geld uit te geven aan de tools die nodig zijn om waardevolle dingen te evalueren. Gebruikte apparatuur zal veel goedkoper zijn en zal net zo goed werken.

Meer details over de specifieke kenmerken van dit bedrijf worden beschreven in een professioneel voorbeeld van een ondernemingsplan voor het openen van een pandjeshuis met kant-en-klare berekeningen. Hieruit leert u hoe u een pandjeshuis opent en lange tijd voet aan de grond krijgt in de leiders van dit marktsegment.

Pandjeshuis openen: een specialisatie kiezen

De toekomst behoort toe aan zeer gespecialiseerde pandjeshuizen, experts zijn overtuigd. Zoals de ervaring met het openen van pandjeshuizen laat zien, heeft een zakenman in dit geval veel meer kansen om zijn cliënt te vinden en voet aan de grond te krijgen in een bepaalde niche. De meeste ondernemers geven er tegenwoordig de voorkeur aan zich te specialiseren in sieraden, maar dergelijke bedrijven veranderen vaak in een banale aankoop van goudschroot. Het is vrij moeilijk om een ​​merk te behouden en een positieve reputatie te verwerven in deze niche.

Een andere richting - auto pandjeshuis, wordt tegenwoordig ook steeds populairder. Het is winstgevend voor klanten om leningen aan te gaan die gedekt zijn door hun ijzeren paarden, aangezien het geleende bedrag in dit geval aanzienlijk hoger is. Maar een ondernemer die besluit zijn eigen pandjeshuis te organiseren, moet zich voorbereiden op aanzienlijke financiële kosten.

Een gedetailleerd pandjeshuis-businessplan met aanbevelingen, kant-en-klare berekeningen, tabellen en grafieken. Neem het en creëer!

♦ Initiële investering in een pandjeshuis: 12.000.000 roebel. ♦ Terugverdientijd volgens het businessplan: 60 maanden. ♦ Bedrijfswinstgevendheid: 35,%

Elke persoon in het leven kan een situatie hebben waarin een bepaald bedrag dringend nodig is, en er is geen manier om een ​​banklening af te sluiten.

En wanneer sommigen een behoefte hebben, kunnen anderen hier een winstgevend bedrijf mee opzetten.

De grote vraag van klanten naar deze dienst leidt tot regelmatige aanvulling van het aantal van dergelijke organisaties. Maar in de regel is na een jaar 25% van hen gesloten.

De reden is het grote aantal vereiste vergunningen, het slechte werk van taxateurs, en het allerbelangrijkste: het bedrijfsplan van het pandjeshuis was niet voldoende gedetailleerd en vakkundig opgesteld.

In het algemeen is het zelf schrijven van een document niet zo moeilijk als het op het eerste gezicht lijkt. Het is voldoende om goed thuis te zijn in uw bedrijf, de onderstaande structuur te volgen en de tekst op fouten te controleren.

Bedrijfsplan voor pandjeshuizen: planning

Projectoverzicht

Dit businessplan beschrijft de fasen van het project om een ​​netwerk van pandjeshuizen in Moskou te creëren.

Het is de bedoeling om vier punten te openen: drie ontvangstpunten van producten en één verkooppunt.

Voor implementatie is het noodzakelijk om investeringen aan te trekken voor een bedrag van 12.000.000 roebel.

 • Om te voorzien in de behoeften van de bevolking in de mogelijkheid om waarden in het pandjeshuis te verpanden tegen een aanvaardbare rentevoet.
 • Geef klanten de mogelijkheid om waarden te kopen die niet door andere mensen met korting worden ingewisseld.
 • Profiteer van een zakelijk project.

​ ​
Misschien Ben Je geïntereserd
We gebruiken cookies
We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat we u de beste ervaring op onze website geven. Door de website te gebruiken, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.
STA COOKIES TOE.