Businessplan van de ondernemingsrepubliek Wit-Rusland

Overeenkomst over het gebruik van sitemateriaal

Gebruik de werken die op de site zijn gepubliceerd uitsluitend voor persoonlijke doeleinden. De publicatie van materiaal op andere sites is verboden. Dit werk (en alle andere) kan gratis worden gedownload. Je kunt haar auteur en het siteteam mentaal bedanken.

Dien uw goede werk in bij de kennisbank. Gebruik hiervoor het onderstaande formulier

Studenten, afgestudeerde studenten, jonge wetenschappers die de kennisbasis gebruiken bij hun studie en werk zullen je zeer dankbaar zijn.

Vergelijkbare documenten

De essentie en principes van bedrijfsplanning bij de onderneming. Het bestuderen van de structuur van een businessplan en een systeem voor het evalueren van investeringsprojecten. Ontwikkeling van een businessplan voor een investeringsproject bij Bonot LLC. Risicobeoordeling en financieel investeringsplan.

term paper [191. K], toegevoegd 13.. 14

Het doel van het businessplan en zijn functies. Haalbaarheid van het opzetten van een nieuwe onderneming of het uitbreiden van een bestaande. Inhoud en structuur van een businessplan, algemene aanbevelingen voor de voorbereiding ervan. Structuur van het businessplan zoals gedefinieerd door UNIDO-normen.

rapport [26. K], toegevoegd op 05. 6. 0

Waar dient een businessplan voor? Stadia van het ontwikkelen van een businessplan. De structuur en inhoud van het businessplan. Marketingplan. Organisatieplan. Financieel plan. Onderzoeks- en ontwikkelingsplan. Ontwerp en stijl van een businessplan.

samenvatting [24. K], toegevoegd 21. 006

Hoe u een eigengemaakt dumplingsbedrijf start

Voorbereiding

Hoe schrijf je een ondernemingsplan vanaf nul? Voer eerst een kleine analyse van uw project uit, identificeer de sterke en zwakke punten en stel specifieke doelen. Op basis hiervan stel je een ontwikkelstrategie op.

We nemen dergelijke secties op in de lijst met voorstudies.

Onderzoek van de geselecteerde marktniche, of het nu gaat om industrie, handel of dienstensector.

Bestudeer grondig het productieproces, de vraag naar producten, de specifieke kenmerken van de prijsstelling.

Concurrentieanalyse. Wie werkt er nog meer in uw vakgebied, produceert dezelfde goederen, bevindt zich in de buurt van uw vestiging? Onderzoek zorgvuldig wat ze bieden en tegen welke prijs. Het is uw taak om consumenten betere voorwaarden en prijzen te bieden dan uw concurrenten.

Onderzoek naar verzoeken en behoeften van klanten. Denk na over wat voor hen het belangrijkst is bij het kiezen van een product of dienst (prijs, kwaliteit, service, kortingen, groothandelsaankopen, enz.)

Voor uzelf kunt u een tabel ontwikkelen met een inschatting van de sterke en zwakke punten van uw bedrijf, of de zogenaamde SWOT-analyse. Dit zal helpen om uw sterke punten op te bouwen en om met zwakke punten om te gaan. Schrijf in de regel Sterke punten uw sterke punten op, Zwakke punten - kwetsbaar, kansen - kansen en vooruitzichten (bijvoorbeeld de mogelijkheid om de kosten van producten aanzienlijk te verlagen, een heel netwerk van ondernemingen te creëren, enz.), Bedreigingen - bedreigingen (die dreigen een bedrijf). Het laatste punt zal u helpen manieren te vinden om mogelijke problemen in de toekomst op te lossen, en deze obstakels zullen u niet als een verrassing komen.

Structuur van het businessplan

Laten we een voorbeeld maken van een duidelijke structuur waarmee we stap voor stap het plan van het openen van een bedrijf kunnen beschrijven. De belangrijkste componenten van een businessplan:

 • Project samenvatting;
 • Beschrijving van de activiteit;
 • Marketingplan;
 • Productie;
 • Organisatorisch;
 • Financiële berekening;
 • Risicobeoordeling;
 • Bijlage.

Wat zijn de voor- en nadelen van dit soort activiteiten. Welke apparatuur is vereist. Waar u de benodigde grondstoffen kunt krijgen. Algemene kosten en berekening van de winstgevendheid van het project.

Momenteel wordt de sociaaleconomische situatie in Wit-Rusland als gevolg van de uitvoering van economische hervormingen gekenmerkt door een afname van de productie in veel industrieën en een verarming van een bepaald deel van de bevolking. Zonder een radicale transformatie van het bestaande systeem van sociaaleconomische structuur kan Wit-Rusland die moeilijke economische situatie niet overwinnen en een waardige plaats innemen in de wereldeconomische gemeenschap. De afname van de bedrijfsactiviteit als gevolg van de instabiliteit van het wettelijk kader, hoge belastingtarieven en inflatie heeft een zeer belangrijk gevolg, waarmee niet altijd rekening wordt gehouden - in de context van de toenemende openheid van de Wit-Russische economie verandert dit in een verlies van de markt voor de onderneming. In dit geval is er geen vacuüm en wordt de vrijgekomen ruimte onmiddellijk ingenomen door een meer behendige en vasthoudendere concurrent. Terugkeren naar een reeds bezette markt wordt niet alleen moeilijk, soms zelfs onmogelijk.

In de omstandigheden van hevige concurrentie die elke markteconomie kenmerkt, kan alleen die zakelijke entiteit overleven die zich snel kan aanpassen aan snelle veranderingen in de economische situatie. Dit vereist een duidelijke kennis van de principes en fundamenten van het functioneren van een markteconomie, volledige informatie over de laatste wetswijzigingen, wat betekent dat je niet zonder een duidelijk staatsprogramma kunt om de ontwikkeling van verschillende vormen van ondernemerschap te bevorderen. Dergelijke programma's zijn natuurlijk erg moeilijk voor de staatsbegroting en het is niet altijd mogelijk om bepaalde toepassingsgebieden van de staatsbelangen te financieren.

1. Theoretische aspecten van bedrijfsplanning

Het succes van een activiteit van een bedrijfsentiteit hangt niet alleen rechtstreeks af van de invloed van marktmechanismen, maar ook van hoe succesvol de bedrijfsentiteit haar acties plant. De fase van voorlopige analyse en planning van geplande activiteiten moet altijd voorafgaan aan de fase van implementatie en uitvoering. In dit geval is een voorlopige beoordeling, analyse van de winst, berekening van de winstgevendheid, liquiditeit, enz. Belangrijk, dat wil zeggen dat de onderneming op basis van deze indicatoren beslist over verdere activiteiten in deze richting.

De eerste analyse van de activiteit moet de zwakste aspecten van de onderneming identificeren om ze verder te corrigeren. Om te kunnen overleven in een competitieve omgeving, moet een onderneming als eerste het initiatief nemen (vooral in relatie tot haar medewerkers). Elke zakelijke entiteit, ongeacht de eigendomsvorm, heeft alleen kans van slagen als het met volledige toewijding werkt. Alleen door als eerste het initiatief te nemen, kunt u hier als eerste van profiteren.

Het businessplan geeft een idee van hoe de onderneming bij haar activiteiten rekening zal houden met de sociaaleconomische ontwikkeling van de bediende regio, de productiemogelijkheden van industriële ondernemingen en de toestand van hun voorraden, de omvang en structuur van de voorgestelde ontvangst van goederen uit andere regio's van de republiek, ver en dichtbij in het buitenland, arbeids- en intellectueel potentieel van de onderneming zelf.

Het proces van het opstellen van een businessplan wordt altijd voorafgegaan door een proces van het ontwikkelen van ideeën, waaruit de meest realistische wordt geselecteerd.

De significantie en omvang van de winst wordt bepaald door verschillende factoren:

- enerzijds hangt het voornamelijk af van de kwaliteit van de onderneming, vergroot het het economische belang van zijn werknemers bij het meest efficiënte gebruik van middelen, aangezien winst de belangrijkste bron is van productie en sociale ontwikkeling van de onderneming;

- aan de andere kant dient het als de belangrijkste bron voor de vorming van de staatsbegroting.

De onderneming is dus in de eerste plaats geïnteresseerd in de groei van de winst, en indirect, door geld uit belastingen te ontvangen, de staat. De toename van de winst uit economische activiteit wordt niet alleen bereikt door een toename van de arbeidsbijdrage van het ondernemingspersoneel, maar ook door andere factoren, in de regel managementstijl, effectieve motivatie, enzovoort. Voor efficiënter werk in de onderneming, wordt aanbevolen om een ​​systematische analyse uit te voeren van de vorming, verdeling en gebruik van winst. Het belang van de analyse is groot voor zowel de onderneming als voor externe entiteiten waarmee de onderneming of handelsmaatschappij in de loop van een economische activiteit samenwerkt (overheidsinstanties, banken, verzekeringsmaatschappijen, financiële fondsen, zakenpartners, enzovoort).

Bij het analyseren van de winstvorming worden de volgende taken opgelost:

Onze diensten

Ontwikkeling van bedrijfsplannen:

Waarom heb je een competent businessplan nodig?

Een belangrijke stap in de creatie en ontwikkeling van elk bedrijf of bedrijfsidee is de ontwikkeling van een businessplan - een competent en echt werkdocument waarvan het succes van uw investeringsproject grotendeels afhangt.

Er wordt een businessplan ontwikkeld om bankleningen te verkrijgen, een geïnteresseerde investeerder aan te trekken, fondsen te ontvangen in het kader van nationale en internationale programma's, om deel te nemen aan wedstrijden voor de financiering van innovatieve projecten.

Experts van Business Design LLC staan ​​altijd klaar om op te treden als onafhankelijke externe adviseurs, efficiënt en snel de nodige economische berekeningen en rechtvaardigingen, onderzoek en data-analyse uit te voeren voor de succesvolle implementatie van uw idee, elke investering project, nadat u de juiste documenten voor u, investeerders of geïnteresseerde bedrijven heeft ontwikkeld.

Business Designing LLC helpt haar klanten om de gestelde doelen en doelstellingen consistent, redelijk, redelijk en uitgebreid op te lossen.

De ontwikkelde bedrijfsplannen voldoen aan de vereisten van de volgende documenten:

 • Regels voor de ontwikkeling van bedrijfsplannen voor investeringsprojecten, goedgekeurd door het decreet van het Ministerie van Economische Zaken van de Republiek Wit-Rusland van 31. 8. 005 nr. 158
 • Vereisten van de resoluties van de Raad van Ministers van de Republiek Wit-Rusland van 26. 5. 014 nr. 507 en nr. 506 "Over bedrijfsplannen van investeringsprojecten"
 • Resolutie van het ministerie van de economie van de Republiek Wit-Rusland van 25. 7. 014 №55
 • Aanbevelingen voor de ontwikkeling van prognoses voor de ontwikkeling van commerciële organisaties gedurende vijf jaar en aanbevelingen voor de ontwikkeling van prognoses voor de ontwikkeling van commerciële organisaties voor het jaar. Goedgekeurd door het decreet van het Ministerie van Economische Zaken van de Republiek Wit-Rusland van 30. 006 nr. 186
 • Aanbevelingen voor de industrie (ministeries, zorgen, enz.)
 • Wet van de Republiek Wit-Rusland gedateerd 12.. 13 N 53- З "On Investments"
 • UNIDO en IFRS internationale standaarden

Vereisten voor de ontwikkeling van bedrijfsplannen

U kunt de ontwikkeling van een businessplan aan ons toevertrouwen, want

Ons bedrijf biedt verplichte ondersteuning bij het onderzoeken van bedrijfsplannen en andere documenten in alle stadia van het werk.

Hoe een businessplan opstellen in Wit-Rusland

De behoefte aan een businessplan is om de volgende redenen: - oplossen van problemen met planning, constructie van projecten, hun implementatie, uitbreiding, herstructurering, modernisering en andere redenen; - Aantrekking van fondsen in de vorm van leningen voor de uitvoering van projecten, commerciële transacties; - Potentiële partners aantrekken voor de uitvoering van de plannen van de onderneming, die hun eigen kapitaal of de nieuwste technologieën die voor hen beschikbaar zijn, kunnen investeren. In overeenstemming met de aanbevelingen voor de ontwikkeling en beoordeling van het bedrijfsplan van de onderneming, goedgekeurd door het Ministerie van Economische Zaken van de Republiek Wit-Rusland op 14 december 1994. bedrijfsentiteiten van de Republiek Wit-Rusland moeten de volgende elementen in het bedrijf weerspiegelen plan: samenvatting. De structuur van het cv volgt de structuur van het businessplan zelf. De samenvatting vat de essentie samen van het voorgestelde ontwikkelingsplan voor de onderneming.

Dan begint het mond-tot-mondreclame systeem te werken. Het is de moeite waard om de volgende soorten advertenties te gebruiken: Helder en pakkend teken. het uitdelen van folders en flyers op straat, en ze ook uitdelen aan huizen in de buurt. het voeren van reclamecampagnes in winkelcentra met het uitdelen van kortingsbonnen. reclame in kranten, op televisie. Internetreclame (inclusief contextuele reclame, creatie en promotie van uw eigen groep op sociale netwerken). registratie van informatie over de organisatie in alle beschikbare catalogi van de stad. Als u doorgaat, wilt u misschien uw eigen website maken. Onthoud dat het niet alleen mooi en informatief moet zijn, maar ook gebruiksvriendelijk.

Businessplan: gratis downloadvoorbeeld

De activiteit van de onderneming die wordt opgericht, is gericht op het verstrekken van cateringdiensten voor mensen met een gemiddeld inkomen. Organisatie van een VERZAMELBUREAU. Download een businessplan. (73. Kb) Momenteel zijn er in ons land unieke voorwaarden voor het organiseren van een nieuw type bedrijf: instanties voor het innen van achterstallige schulden bij rechtspersonen en particulieren (hierna incassobureaus genoemd). Het volume van de bankleningen groeit elk jaar snel.

Het aantal grondstofleningen dat door grote groothandelsorganisaties wordt verstrekt, neemt ook toe (dit geldt voor de woning- en gemeentelijke dienstensector, telecomoperatoren, enz.). Alle houders van kredietportefeuilles worden echter geconfronteerd met het probleem van achterstallige vorderingen en niet-terugbetaling van schulden.

Bedrijfsplan voor de GEBAKKERIJ. Downloaden.

Hoe stel je een businessplan op voor een onderneming

In eerste instantie zullen er meer dan 2 masters per ploeg zijn. Bij grote vraag en een groot aantal klanten kan een extra werkunit worden ingehuurd.

De kamer moet zo worden ingericht dat er plaats is voor nog één werknemer. Organisatorische en juridische aspecten Officiële registratie.

​ ​
Me kasutame küpsiseid
Me kasutame küpsiseid, et tagada, et anname teile parima kogemuse meie veebilehel. Kasutades veebisaiti, millega nõustute meie küpsiste kasutamisega.
Luba küpsistel